top of page

KAUNO RAJONO TĖVAMS

384550358_6922459404482592_3795360208707496209_n_edited.png

Aug(in)ti gera

Naudojimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiomis Sąlygomis nustatoma a) naudojimosi www.augintigera.lt svetaine (toliau - Svetainė) taisyklės, b) www.augintigera.lt Vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė; c) paslaugos Tiekėjo teisės, pareigos, atsakomybė; d) kitos nuostatos.

1.2. Svetainės Vartotojas yra asmuo norintis peržiūrėti informaciją Augintigera.lt svetainėje, užsiregistruoti augintigera.lt renginiuose ar bet kokia kita forma naudojantis Augintigera.lt svetainę.

1.3. Svetainę ir jo teikiamas paslaugas administruoja Kauno rajono BĮ visuomenės sveikatos biuras (toliau, - Tiekėjas).

1.5. Vartotojas sutikimą su šiomis Sąlygomis ir įsipareigojimą jų laikytis išreiškia bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine, įskaitant registraciją į renginius.

1.6. Asmenys, nesutinkantys bent su viena iš Sąlygų nuostatų, neturi teisės naudotis Svetaine.

1.7. Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti Svetainėje teikiamas paslaugas bei bet kurias Sąlygų nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Sąlygas Vartotojas toliau naudosis Svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Sąlygų pakeitimais.

2. Reikalavimai bei Augintigera svetainės naudojimosi sąlygos taikomos vartotojui

2.1. Vartotojas, Svetainėje įvesdamas savo duomenis, patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra ir tiksli.

2.2. Vartotojui kiekvienu konkrečiu atveju prieš dalyvaujant bet kuriame renginyje yra būtina atsakingai įvertinti savo galimybes ir esant poreikiui pasikonsultuoti su gydytoju.

2.3. Jei vartotojas skundžiasi kokias nors sveikatos sutrikimais, serga ar pastaruoju metu turėjo traumų, buvo operuojamas, laukiasi ar neseniai gimdė, prieš dalyvaudamas bet kokiame renginyje, jis privalo pasikonsultuoti su gydytojais.

3. Paslaugų kaina

3.1. Visi Augintigera renginiai Vartotojui yra NEMOKAMI.

3.2. Augintigera veikla yra finansuojama Kauno rajono savivaldybės lėšomis.

4. Atsakomybės apribojimas

4.1. Augintigera neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dalyvaujant renginiuose ar kita tinklalapyje pateikiama medžiaga. 

5. Asmens duomenys

5.1. Vartotojas patvirtina, kad jo Augintigera svetainėje pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi.

5.2. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis į renginius Augintigera sistemoje, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

5.3. Tiekėjas įsipareigoja neteikti Vartotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims.

5.4. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Sąlygomis, patvirtina, kad jis suteikia Tiekėjui teisę siųsti Vartotojui Teikėjo paslaugų komercinius pasiūlymus bei informacinius pranešimus. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Tiekėją.

Šios naudojimo taisyklės įsigaliojo nuo 2024 02 29

Turite klausimų? Mus rasite:

+370 60035564, +370 60035378

augintigera@kaunorvsb.lt

Instituto g. 1A, Raudondvaris, Kauno r.

bottom of page